Oświetlenie akwarium tradycyjnymi świetlówkami

Światło w akwarium jest niezbędne dla zamieszkujących je roślin i zwierząt. Tylko w obecności światła rośliny mogą syntezować związki organiczne z prostych substancji nieorganicznych, wydzielając przy tym tlen potrzebny zwierzętom. U ryb natomiast światło reguluje wiele procesów życiowych, np. przystępowanie do tarła i aktywność pokarmową. Aby uzmysłowić sobie, ile światła musimy dostarczyć mieszkańcom akwarium, podpatrzmy przyrodę. Wiadomo, że w strefie tropikalnej znacznie więcej światła niż w umiarkowanej dociera do powierzchni wody. Ponieważ pada ono na nią pod kątem zbliżonym do prostego, mniej promieni odbija się od lustra wody. Jeśli się pominie stan zanieczyszczenia powietrza i zachmurzenie, natężenie światła docierającego do wody zależy także od charakteru zbiornika. Znacznie lepiej oświetlone są wody sawann niż lasów tropikalnych.

Po wniknięciu do wody światło musi przebyć jeszcze pewną drogę, zanim dotrze do roślin, a w tym czasie ulega pochłanianiu i rozpraszaniu, w stopniu zależnym od przejrzystości wody i obecnych w niej przeszkód. Intensywność oświetlenia na głębokości 30cm. jest o połowę mniejsza niż na powierzchni, a na głębokości 50cm. o 75%. Nie koniec na tym. Światło, jak wiadomo, nie jest jednorodne: składa się z wielu tworzących widmo słoneczne barw, przy czym roślinom najbardziej potrzebne jest światło czerwone i niebieskie, szybciej niż inne pochłaniane w miarę przechodzenia przez warstwy wody. Należy koniecznie pamiętać o tym, zakładając zbiornik, w którym chcemy hodować rośliny.

Głębokie akwaria muszą być mocniej oświetlone niż płytkie, rośliny tropikalne wymagają zaś więcej światła niż krajowe. W przeszłości do oświetlania akwariów wykorzystywano głównie słońce, co poza innymi łączącymi się z tym niedogodnościami powodowało zamieranie światłolubnych roślin w miesiącach zimowych. Dziś, traktując światło słoneczne jako cenne uzupełnienie oświetlenia dla niektórych roślin i zwierząt, nastawiamy się prawie wyłącznie na światło sztuczne. Należy się przy tym kierować zasadą „lepiej więcej światła niż mniej” Od dawna jest znana reguła Ringwalda, mówiąca, że na 1dm kwadratowy powierzchni dna akwarium powinno przypadać 0,75 W oświetlenia jarzeniowego lub 2 W oświetlenia żarowego. Dane te dotyczą zbiornika o głębokości 30cm. W wyższym oświetlenie powinno być silniejsze.

Hodowcy roślin znacznie przekraczają te normy. Muszą się wtedy liczyć ze wzrostem populacji glonów. Przy głodowaniu roślin i długim takim stanie, bardzo często swoją inwazję rozpoczynają glony nitkowate, które jest ciężko zwalczyć bez poprawy warunków znajdujących się w akwarium.

Doskonalenie jakości i asortymentu świetlówek przemawia za rozwiązaniem problemu wyboru oświetlenia. Żarówki tylko 5% energii wysyłają w postaci światła, pozostałą jako ciepło. Ponadto ich żywot jest krótki, a koszt eksploatacji duży. Świetlówki natomiast wysyłają w postaci światła 15% energii elektrycznej, mają dłuższy czas i mniejszy koszt eksploatacji. Większy jest tylko koszt instalacji, oprócz rury jarzeniowej musimy bowiem zakupić starter i dławik. Jeśli chodzi o jakość światła, jarzeniówki wysyłają więcej fal niebieskich, żarówki zaś czerwonych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *