Jeszcze kilka słów o trzodzie chlewnej

Pani Elżbieta ze wsi Dobrzejewice gospodarując na 7,3 ha chowa 4 maciory i podchowała w miotach wiosennych od każdej po 9 prosiąt. 3 maciory zostały pokryte z terminem miotów jesiennych. 4 prosięta zatrzymała do chowu. Maciorom w pierwszej połowie ciąży oprócz ziemniaków daje pół kilograma paszy treściwej i mleko chude, w drugiej połowie ciąży od 1-2kg paszy treściwej i od 1-2 litrów mleka pełnego. Przy tym maciory w letnie otrzymują dużo zielonki, a w zimie okopowych, szczególnie marchwi czerwonej. Czytaj dalej Jeszcze kilka słów o trzodzie chlewnej

Chów trzody chlewnej

Chów świń wymaga sporo trudu, ale i przynosi dużo korzyści. Świnie rosną prędko, dobrze wykorzystują paszę przetwarzając ją na cenne produkty – mięso i tłuszcz.

W każdym gospodarstwie jest dużo pasz odpadkowych, które zmarnowałyby się, gdybyśmy nie zużyli przy żywieniu świń. Przy umiejętnym gospodarowaniu tymi paszami można zwiększyć znacznie liczbę świń utrzymywanych w gospodarstwie. Powinno być dążeniem każdej gospodyni wiejskiej. Czytaj dalej Chów trzody chlewnej