Jak zapewnić dalszy rozwój hodowli zwierząt gospodarskich?

Hodowla zwierząt – to dział gospodarstwa, w którym największy jest udział kobiet. Hodowla to dział ważny, jeżeli nie najważniejszy, bo jak wiadomo, jest ona głównym źródłem dochodu w każdym gospodarstwie indywidualnym i w każdej spółdzielni produkcyjnej. Wielkie jest również znaczenie hodowli dla całej naszej gospodarki narodowej.

Znaczenie hodowli wzrosło szczególnie obecnie, kiedy wszyscy w kraju możemy się lepiej odżywiać – spożywać więcej mleka, serów, masła, mięsa, tłuszczu zwierzęcego, jaj, kiedy chcemy nosić więcej dobrych wełnianych ubrań i dobrych skórzanych butów. Dlatego na zjeździe obok sprawy powiększania zbiorów zbóż, postawił jak naczelne zadanie przed całym naszym rolnictwem szybsze powiększenie pogłowia zwierząt gospodarskich i ich wydajności.

Trzeba powiedzieć, że mamy obecnie wszelkie warunki, aby zapewnić dalszy szybki rozwój hodowli. Państwo zapewniło opłacalne ceny za produkty hodowlane – mleko, żywiec, wełnę, jaja, a ustalając obowiązkowe dostawy na niewysokim i nie zwiększającym się poziomie chłopów do powiększania produkcji hodowlanej i sprzedaży nadwyżek na poszczególnie korzystnych warunkach przez kontraktację i dostawy ponadobowiązkowe.

Zapewnione są korzystne dla hodowców premie, ulgi i zamienniki w dostawach. Hodowcom zwierząt zarodowych i pozostawiającym do chowu cieliczki hodowlane zapewnione odpowiednie premie i ulgi w obowiązkowych dostawach. Zwiększono dostawy materiału hodowlanego dla wsi i zapewniono znaczne zwiększenie pomocy hodowlanej w postaci przydziału pasz treściwych za dostawy ponadobowiązkowe i w ramach kontraktacji.

Zwiększyła się liczba zlewni mleka, punktów spędu żywca, punktów skupu jaj i polepszyło się ich wyposażenie. Wzrosła pomoc hodowlana zootechników służby rolnej, rad narodowych i POM dla chłopów indywidualnych i spółdzielni produkcyjnych, rozbudowana została znacznie sieć lecznic dla zwierząt, wzrosty kadry i poprawia się praca służby weterynaryjnej. Są więc warunki, aby powiększać pogłowie zwierząt gospodarskich i ich wydajność.

Każde gospodarstwo ma też możliwości lepszego postawienia u siebie hodowli. W gospodarstwie możemy mieć więcej i lepszych pasz, na skutek czego będziemy mogli żywić inwentarz nie tylko obficiej, lecz również równomierniej i w sposób bardziej urozmaicony. Przez staranny wychów i troskę o zdrowsze, plenniejsze i wydajniejsze zwierzęta.

Podstawą hodowli jest pasza

Bez dostatku pasz w gospodarstwie trudno myśleć o dobrej hodowli, o obfitości mleka od krów, o chowie dużej liczby tuczników, owiec czy nawet drobnego inwentarza. Dlatego trzeba, aby gospodyni wiejska z okrągłą twarzą, która szczególnie troszczy się o hodowlę, znała sposoby powiększania zasobów pasz, aby mogła przez cały rok równomiernie i obficie karmić swój inwentarz. A trzeba powiedzieć, że pasz możemy mieć znacznie więcej, ale podobnie jak przy uprawie zbóż wymaga to bardziej umiejętnej pracy, lepszej gospodarskiej przemyślności i zaradności.

Dotychczas, jak wiadomo, różnie z tą paszą bywa. Nieraz krówki przezimują na samej słomie i na wiosnę ledwie o własnych siłach mogą wyjść na pastwisko, a i tam zazwyczaj nie znajdują pożywienia, ile im potrzeba.

Od tak utrzymanych krów nie możemy się spodziewać ani dużej ilości mleka, ani dobrego przychówka. A przecież w każdym gospodarstwie istnieją możliwości pełniejszego zaopatrzenia inwentarza w paszę zarówno w lecie, jak i w zimie.

Jednym z najobfitszych źródeł dobrej paszy jest kukurydza, którą szeroko wprowadzamy do uprawy w całym kraju. Za mało też dbamy jeszcze o łąki i pastwiska, z którym plon siana i zielonej paszy można łatwo, często przy niewielkich nawet staraniach, podwójnie, a nawet potrójnie zwiększyć. Nie wszędzie jeszcze uprawiamy kukurydzę, lucernę, łubiny pastewne, wykę ozimą – bardzo cenne rośliny pastewne.

Jeszcze kilka słów o trzodzie chlewnej

Pani Elżbieta ze wsi Dobrzejewice gospodarując na 7,3 ha chowa 4 maciory i podchowała w miotach wiosennych od każdej po 9 prosiąt. 3 maciory zostały pokryte z terminem miotów jesiennych. 4 prosięta zatrzymała do chowu. Maciorom w pierwszej połowie ciąży oprócz ziemniaków daje pół kilograma paszy treściwej i mleko chude, w drugiej połowie ciąży od 1-2kg paszy treściwej i od 1-2 litrów mleka pełnego. Przy tym maciory w letnie otrzymują dużo zielonki, a w zimie okopowych, szczególnie marchwi czerwonej. Czytaj dalej Jeszcze kilka słów o trzodzie chlewnej

Chów trzody chlewnej

Chów świń wymaga sporo trudu, ale i przynosi dużo korzyści. Świnie rosną prędko, dobrze wykorzystują paszę przetwarzając ją na cenne produkty – mięso i tłuszcz.

W każdym gospodarstwie jest dużo pasz odpadkowych, które zmarnowałyby się, gdybyśmy nie zużyli przy żywieniu świń. Przy umiejętnym gospodarowaniu tymi paszami można zwiększyć znacznie liczbę świń utrzymywanych w gospodarstwie. Powinno być dążeniem każdej gospodyni wiejskiej. Czytaj dalej Chów trzody chlewnej

Oświetlenie akwarium tradycyjnymi świetlówkami

Światło w akwarium jest niezbędne dla zamieszkujących je roślin i zwierząt. Tylko w obecności światła rośliny mogą syntezować związki organiczne z prostych substancji nieorganicznych, wydzielając przy tym tlen potrzebny zwierzętom. U ryb natomiast światło reguluje wiele procesów życiowych, np. przystępowanie do tarła i aktywność pokarmową. Aby uzmysłowić sobie, ile światła musimy dostarczyć mieszkańcom akwarium, podpatrzmy przyrodę. Wiadomo, że w strefie tropikalnej znacznie więcej światła niż w umiarkowanej dociera do powierzchni wody. Ponieważ pada ono na nią pod kątem zbliżonym do prostego, mniej promieni odbija się od lustra wody. Jeśli się pominie stan zanieczyszczenia powietrza i zachmurzenie, natężenie światła docierającego do wody zależy także od charakteru zbiornika. Znacznie lepiej oświetlone są wody sawann niż lasów tropikalnych.

Po wniknięciu do wody światło musi przebyć jeszcze pewną drogę, zanim dotrze do roślin, a w tym czasie ulega pochłanianiu i rozpraszaniu, w stopniu zależnym od przejrzystości wody i obecnych w niej przeszkód. Intensywność oświetlenia na głębokości 30cm. jest o połowę mniejsza niż na powierzchni, a na głębokości 50cm. o 75%. Nie koniec na tym. Światło, jak wiadomo, nie jest jednorodne: składa się z wielu tworzących widmo słoneczne barw, przy czym roślinom najbardziej potrzebne jest światło czerwone i niebieskie, szybciej niż inne pochłaniane w miarę przechodzenia przez warstwy wody. Należy koniecznie pamiętać o tym, zakładając zbiornik, w którym chcemy hodować rośliny.

Głębokie akwaria muszą być mocniej oświetlone niż płytkie, rośliny tropikalne wymagają zaś więcej światła niż krajowe. W przeszłości do oświetlania akwariów wykorzystywano głównie słońce, co poza innymi łączącymi się z tym niedogodnościami powodowało zamieranie światłolubnych roślin w miesiącach zimowych. Dziś, traktując światło słoneczne jako cenne uzupełnienie oświetlenia dla niektórych roślin i zwierząt, nastawiamy się prawie wyłącznie na światło sztuczne. Należy się przy tym kierować zasadą „lepiej więcej światła niż mniej” Od dawna jest znana reguła Ringwalda, mówiąca, że na 1dm kwadratowy powierzchni dna akwarium powinno przypadać 0,75 W oświetlenia jarzeniowego lub 2 W oświetlenia żarowego. Dane te dotyczą zbiornika o głębokości 30cm. W wyższym oświetlenie powinno być silniejsze.

Hodowcy roślin znacznie przekraczają te normy. Muszą się wtedy liczyć ze wzrostem populacji glonów. Przy głodowaniu roślin i długim takim stanie, bardzo często swoją inwazję rozpoczynają glony nitkowate, które jest ciężko zwalczyć bez poprawy warunków znajdujących się w akwarium.

Doskonalenie jakości i asortymentu świetlówek przemawia za rozwiązaniem problemu wyboru oświetlenia. Żarówki tylko 5% energii wysyłają w postaci światła, pozostałą jako ciepło. Ponadto ich żywot jest krótki, a koszt eksploatacji duży. Świetlówki natomiast wysyłają w postaci światła 15% energii elektrycznej, mają dłuższy czas i mniejszy koszt eksploatacji. Większy jest tylko koszt instalacji, oprócz rury jarzeniowej musimy bowiem zakupić starter i dławik. Jeśli chodzi o jakość światła, jarzeniówki wysyłają więcej fal niebieskich, żarówki zaś czerwonych.

Długie włosy wciąż są modne

Szalenie kobiece podkreślą urodę, lecz wymagają ogromnego wysiłku na drodze pielęgnacji. Długie włosy będą wyglądać naprawdę dobrze o ile zatroszczysz się o nie i postarasz dobrać odpowiednie kosmetyki.

Miesięczny przyrost włosów waha się od centymetra do półtora, toteż łatwo wykalkulować, że długość do ramion osiągną dopiero po kilku latach. Podczas tego okresu myjesz je, poddajesz suszeniu, czy choćby targasz nimi, bądź farbujesz. Ogromny wpływ mają także słońce, mroźne i suche powietrze oraz wiatr. W związku z działaniem takich licznych szkodliwych czynników włosy są zniszczone a końcówki stają się suche i splątane. Istnieją jednak metody walki pozwalające uniknąć tego typu problemów.

Myjąc włosy, pamiętaj o wybieraniu szamponów regenerujących lub nawilżających. Po umyciu zastosuj odżywkę i rozczesz włosy posługując się grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami. Po ukończeniu spłucz włosy nieco chłodniejszą wodą w szczególności pamiętając o ich końcówkach. Pod wpływem ciepła łuski włosów rozchylają się, wówczas stają się słabsze, mniej błyszczące oraz bardziej szorstkie. Chłód wpływa na włosy zupełnie odwrotnie: domyka łuski oraz sprawia, że są błyszczące i gładkie. Odżywkę oraz jedwab należy wcierać w końcówki włosów by pielęgnować te fragmenty włosów, które są zniszczone, a nie dodatkowo obciążać te zdrowe. Raz na tydzień warto nałożyć maseczkę. W przypadku cienkich włosów, które po masce stają się przyklapnięte stosuj tylko na końce. Kiedy skończysz myć włosy nie trzyj ich, ale postaraj się wycisnąć wodę przy pomocy dłoni i owiń w ręcznik. Z kolei przed rozczesaniem użyj preparatu ułatwiającego rozczesywanie, ponieważ mokre włosy są bardziej podatne na jakiekolwiek uszkodzenia.

To jest bardzo skuteczna metoda jeśli nie posiadamy wybranej krótkiej fryzury na fryzury.qever.com, lecz długie włosy.

Zaczynaj od końcówek. O ile jest to możliwe zrezygnuj z używania suszarki, lokówki czy prostownicy, a jeśli nie możesz obyć się bez nich stosuj kosmetyki termoochronne. Pamiętaj także by włosy nie pozostawały mokre, gdy idziesz spać. Wówczas łuski włosów będą poddawane niszczeniu. Chroń je przed wpływem słońca wysuszającego oraz niszczącego włosy. Latem powinnaś zaopatrzyć się w odpowiednie kosmetyki z filtrem.. Kolejną istotną sprawą jest regularne podcinanie końcówek. Włosy nie powinny być także mocno ściskane w jednym miejscu przez gumkę. Lepiej sprawdzą się klamry a także spinki. Raz na jakiś czas postaraj się o witaminy na włosy poprawiające ich kondycję. Mogą to być tabletki na włosy, siemię lniane, olej lniany bądź inne serum wzmacniające włosy zawierające skrzyp.

Więcej informacji o pielęgnacji i przygotowaniu fryzury na wesele można znaleźć tutaj.

Farbowanie

Jeśli masz zamiar pofarbować włosy po raz pierwszy, będziesz potrzebować nieco większej ilości farby. Nakładaj ją od czubka głowy ku niższym partiom rozprowadzając równomiernie do wysokości ucha. Po upłynięciu połowy wymaganego czasu oczekiwania nałóż resztę farby na pozostałą część włosów. Farbowanie na ten sam kolor rożni się tym, że najpierw nakładamy farbę na odrost, a na 5 minut przed upływem wymaganego czasu oczekiwania rozprowadź farbę na resztę włosów. Nieco bardziej złożoną sprawą jest zmiana koloru. Przyciemnianie włosów jest znacznie bezpieczniejsze o ile zmiana koloru nie jest duża. Farbowaniem włosów powinno się zainteresować dużo wcześniej niż planowany ślub, ponieważ uzyskany efekt może dużo różnić się od zamierzonego. Dlatego też dokonując wyboru i przeglądając fryzury ślubne na qever.com, warto wziąć to pod uwagę. Problem rozpoczyna się w momencie drastycznej zmiany koloru, gdyż rezultaty mogą być zupełnie inne od oczekiwanych. W takim wypadku warto oddać się w ręce fryzjera. Kiedy już spłuczesz farbę ważne, aby nie zapomnieć zastosować odżywkę, która domknie łuski i pomoże utrzymać kolor na dłużej.

Ukąszenie przez wściekłe zwierzę

Ukąszenie przez wściekłe zwierzę jest najniebezpieczniejsze ze wszystkich ukąszeń. Wypadki wścieklizny u zwierząt, a zwłaszcza psów, zdarzają się na wsio dość często.

Nie trudno poznać wściekłe zwierzę. Jest ono wychudłe, z pyska ścieka mu piana, biegnie nieprzytomnie, kąsa, rzuca się na ludzi i zwierzęta.

Człowiek chory na wściekliznę zachowuje się podobnie. Jest niespokojny, podrażniony, półprzytomny, ma napady szału, rzuca się na otoczenie, drapie i chce gryźć. Skarży się na dokuczliwe pragnienie, ale ani kropli wody nie może przełknąć. Po kilku dniach męczarni przychodzą drgawki, wreszcie porażenie rąk, nóg, języka i chory umiera.

Choroba występuje najwcześniej po dwóch tygodniach, najpóźniej w rok po ukąszeniu. Jeżeli u człowieka występują objawy wścieklizny, nie ma już dla niego ratunku.

Przeciw wściekliźnie mamy szczepionkę wynalezioną przez francuskiego uczonego Pasteura. Jest ona jedynym ratunkiem dla pokąsanych przez wściekłe zwierzę. Trzeba ją jednak zastosować jak najszybciej.

Po ukąszeniu przez wściekłe zwierzę – psa, kota, konia itp., należy ranę opatrzyć tak samo, jak opatrujemy inne rany i pojechać do najbliższego lekarza, ośrodka zdrowia lub szpitala w celu zastosowania zastrzyków przeciw wściekliźnie. Jest to jedyne leczenie.

Tak samo należy postąpić i w tym wypadku, gdy nie jesteśmy pewni, czy zwierzę, które nas pokąsało, jest wściekłe, na przykład jeśli ukąsił nas jakiś nieznany pies.